MosaicDesignInc.

Foufouille Retail Omotesando, Tokyo 2015

Foufouille Omotesando Tokyo
Foufouille Omotesando Tokyo
Foufouille Omotesando Tokyo
Foufouille Omotesando Tokyo
Foufouille Omotesando Tokyo
Foufouille Omotesando Tokyo
Foufouille Omotesando Tokyo

Photo: Tada @ Yukai